رزیدانسهای ازور کامپوس چه هستند؟ اینها رزیدانسهایی از استودیوهای مبله هستند!در انها به روی دانشجویان بازهست ، وهم چنین، برخی از بخشهای تعیین شده به افرادی که کار میکنند وشرایطشان با محیط رزیدانس همخوانی دارد،اختصاص داده شده است. رزیدانسهای ازور کامپوس ۲و ۳، که در مرکز شهر واقع شده اند ،عمدتا توسط دانشجویان اجاره می [...]

Aug 03, 2016

0