0%

رزیدانسها


آزور کامپوس: استودیوهای مبله در شهر نیس

آیا شما تمایل به اجاره استودیویی مبله دارید،در حالی که دانشجو هستید یا کار می کنید یا برای تعطیلات خود، برنامه ریزی می کنید؟

رزیدانسها ی ازور کامپوس، انتخابهای فراوانی از استودیوهای مبله تیپ ۱ و تیپ ۲ که تمامی تجهیزات را دارا هستند ،به شما ارایه میدهند.
شما رزیدانسهای ما را در مرکز شهر و نیز در شرق شهر نیس نزدیک اتوبان ،پیدا خواهید کرد.

آزورکامپوس ۳

.در مرکز شهر نیس ،واقع شده است. از رزیدانس ، تا ایستگاه قطار اس ان س اف و تراموا ، دو دقیقه پیاده روی ، لازم است

آزورکامپوس ۳

.رزیدانس آزور کامپوس۳،در شماره ۲۵، خیابان اسالیت،۰۶۰۰۰، واقع شده است

آزور کامپوس۲

.در مرکز شهر نیس، واقع شده است.در دو دقیقه ای تراموا و ایستگاه قطار اس ان س اف، واقع شده است

آزور کامپوس۲

.رزیدانس آزور کامپوس ۲ در شماره ۲۲ خیابان اسالیت ۰۶۰۰۰ نیس،واقع شده است

آزور کامپوس ۱

(رزیدانس آزور کامپوس ۱ در شرق نیس، برساحل پاییون و با امکان دسترسی بالا ، قرار گرفته است.(۴ خط اتوبوس مقابل درهای رزیدانس

آزور کامپوس ۱

.رزیدانس آزور کامپوس ۱ در شماره ۶۳، بولوارد پاستور ۰۶۰۰۰ شهر نیس، واقع شده است

آزور کامپوس

پانل مسکن ما

استودیوهای ۳۰ متر مربعی

.تمامی استودیوهای ما مجهز به حمام وتوالت مخصوص، سیستم سرمایش و گرمایش و اینترنت بی سیم هستند.بنابراین ، تنها کاری که میکنید این است که چمدانهای خود را در اتاق بگذارید

استودیوی ۲۰ مترمربعی

.تمامی استودیوهای ما مجهز به حمام و توالت مخصوص، سیستم سرمایش و گرمایش و اینترنت بی سیم هستند.بنابراین ، تنها کاری که میکنید این است که چمدانهای خود را در اتاق بگذارید

استودیوی ۱۲ مترمربعی

.تمامی استودیوهای ما، مجهز به حمام و توالت مخصوص و سیستم سرمایش و گرمایش واینترنت بی سیم هستند. بنابراین ، تنها کاری که میکنید این است که چمدانهای خود را در اتاق بگذارید

استودیوهای ۴۰ متر مربعی

.تمامی استودیوهای ما مجهز به حمام و توالت مخصوص، سیستم سرمایش و گرمایش و اینترنت بی سیم هستند.بنابراین ، تنها کاری که میکنید این است که چمدانهای خود را در اتاق بگذارید

استودیوهای ۲۵ متر مربعی

.تمامی استودیوهای ما مجهز به حمام  و توالت مخصوص، سیستم سرمایش و گرمایش و اینترنت بی سیم هستند.بنابراین ، تنها کاری که میکنید این است که چمدانهای خود را در اتاق بگذارید

استودیوی ۱۵ متر مربعی

.تمامی استودیوهای ما ، مجهز به حمام وتوالت مخصوص ،سیستم سرمایش و گرمایش واینترنت بی سیم هستند.بنابراین ، تنها کاری که میکنید این است که چمدانهای خود را در اتاق بگذارید

استودیوهای مبله از ۲۰ مترمربع تا ۴۰ مترمربع

۵۹۰ یورو از ۵۹۰ یورو درماه ،شامل همه موارد
 • تلویزیون
 • اینترنت وای فای
 • آب
 • برق
 • تهویه(گرم/سرد)
 • آشپزخانه مجهز
 • حمام اختصاصی با دستشویی
 • تخت خواب ساده

استودیوی مبله از ۱۲ مترمربع تا ۲۰ متر مربع

۵۰۰ یورو از ۵۰۰ یورودرماه شامل تمامی موارد
 • تلویزیون
 • اینترنت وای فای
 • آب
 • برق
 • تهویه(سرد و گرم)
 • آشپزخانه مجهز
 • حمام مخصوص با دستشویی
 • تختخواب ساده

آیا به یکی از رزیدانسهای استودیوهای مبله ما در شهر نیس ،علاقه پیدا کرده اید؟

color
https://www.azur-campus.fr/wp-content/themes/yunik-installable/
https://fa.azur-campus.fr/
#407dc0
style1
paged
Chargement en cours
#8C8C8C
on
none
loading
#8C8C8C
Sort Gallery
https://www.azur-campus.fr/wp-content/themes/yunik-installable
on
yes
yes
off
on
Newsletter Input text
off
off