0%

دانشجو


اجتماع آزور کامپوس

شهر نیس شهر دانشجویان، است: شهری که می توانیم در آن ۱۹ رزیدانس دانشجویی و بیش از ۵۳۰۰۰ دانشجو پیدا کنیم.

یافتن مسکن در بازار مسکن نیس، گام اصلی و اساسی برای یک دانشجو، به حساب می آید.آزور کامپوس با اقتدار،تعرفه های خود(شارژهایی که شامل همه موارد می شوند) رابا یک گزارش اقتصادی بسیار مطلوب وانواع آپارتمان و سایتهایی که کاملا با نیازهای شما ،به خصوص دانشجویان هماهنگی دارند،ارایه می دهد.

رزیدانس آزور کامپوس ۱ ،بین دانشکده پزشکی و دانشگاه سنت جان آنجلی، قرار دارد، رزیدانسهای آزور کامپوس ۲ و۳ ، در مرکز شهر قرار دارند،دسترسی آسان به EDHEC،IUFM،IPAG،مدرسه زبان،دانشکده Valrose،دانشکده حقوق و نامه، فرصتی است که بایستی که غنیمت شمرد.

آن چه که مستاجرهای ما فکر میکنند

  • اولیویر
  • مونیکا
  • گویوم
  • یاسین
  • کیارا و والنتین

من رزیدانس ازور کامپوس را انتخاب کرده ام،به این دلیل که رزیدانس درست کنار دانشگاهی که من در ان تحصیلات ریاضی خود را ادامه میدهم ،قرار گرفته است.رزیدانس در مرکز شهر ،واقع شده است.اتاق من ،اتاق مناسبی است.

اولیویر / دانشجو

من رزیدانس ازور کامپوس را به دلایل اقتصادی و موقعیت جغرافیاییش انتخاب کرده ام.ما در نزدیکی مرکز شهر ، مغازه ها ، ایستگاه قطار و وسایل حمل ونقل عمومی ،قرار داریم.مانیز در چندقدمی پلاژ،هستیم.به خاطر حضورم ،در رزیدانس،دوستان زیادی پیدا کرده ام که علایق مشترکی با من دارند.

مونیکا / دانشجو

افرادی که در رزیدانس ،از من پذیرایی می کنند ،بسیار افراد خدمتگزار ومهمان نوازی هستند،رزیدانس ،در نزدیکی محل کار من ،قراردارد.اگر بخواهم به کسی ازور کامپوس را پیشنهاد بدهم، این کاررا باافتخار انجام خواهم داد.

گویوم / کارگر جوان

من ازور کامپوس را انتخاب کرده ام به این دلیل که خیلی سریع با محیطش وفق پیدا کردم، کارکنان اینجا ، آن چنان برخورد خوبی با من داشته اند که احساس می کنم که امروز در کنار خانواره خودم هستم.

یاسین / دانشجو

ما دانشجویان اراسموس هستیم ، وما به ازور کامپوس به دلیل موقعیت جغرافیای ایده الش ، آمده ایم.دانشگاه، وسایل حمل ونقل عمومی،مغازه ها ،همه چیز در نزدیکی ، وجود دارند.

کیارا و والنتین / دانشجویان اراسموس

آیا به دنبال استودیوی دانشجویی خود در شهر نیس ،هستید وتمایل دارید که به جامعه ازور کامپوس ، بپیوندید؟

color
https://www.azur-campus.fr/wp-content/themes/yunik-installable/
https://fa.azur-campus.fr/
#407dc0
style1
paged
Chargement en cours
#8C8C8C
on
none
loading
#8C8C8C
Sort Gallery
https://www.azur-campus.fr/wp-content/themes/yunik-installable
on
yes
yes
off
on
Newsletter Input text
off
off